تبلیغات
جملات زیبا - بخشی از زندگی
تلخی روزگار اینه که خیلی چیزا رو میشه خواست…!! ولی نمیشه داشت…!!!
جملات زیبا
یکشنبه 24 فروردین 1393 :: نویسنده : نوشین
نوع مطلب :
برچسب ها : جملات تصویری،
لینک های مرتبط :

دوشنبه 12 خرداد 1393 08:03 ب.ظ
اگه کسی حاضره تبادل لینک کنه بگه لطفا meysamrezadost@yahoo.com
www.textrio.loxblog.com
شنبه 30 فروردین 1393 01:54 ب.ظ
چرا نشه عزیزم معلومه که میشه.اجی مگه مشکلی هست که هربار اینطور سرش اه میکشی؟
نوشین
شنبه 30 فروردین 1393 01:53 ب.ظ
پول توش هست ولی اون قدرا هم زیاد نیست بسته به بازدیدت هست.البته میتونی تبلیغات هم بگیری بزاری تو وبت درامد در بیاری
پنجشنبه 28 فروردین 1393 11:16 ب.ظ
در زندگی به کسانی دل می بندیم که نمی خواهندمان
و از وجود کسانی که می خواهندمان بی خبریم ، شاید این باشد
دلیل تنهایی مان...
پنجشنبه 28 فروردین 1393 11:15 ب.ظ
در غریبانه ترین لحظه ی تنهایی خود
چشمهایم را که در آن دریایی از محبت موج میزند به تو خواهم بخشید
تا هیچ گاه به پاکی احساسم شک نکنی...
پنجشنبه 28 فروردین 1393 11:13 ب.ظ
و بعد از تو دلم از عطش عشق طغیان کرد ، گاه از دو روزنه ی رخسارم
گاه در نگاهی پوچ در تاریکی شب هایم ، گاه در باز دمی اندوهناک که با زحمت
از قفس آزاد شده و پایانش خدا را شکر می گویند و گاه در وجودم که به هیچ پایانی
نمی رسید مگر ، "تنهایی" ، "تنهایی" ، "تنهایی...
پنجشنبه 28 فروردین 1393 09:39 ب.ظ
بـآز آمــבمــ..
بـه جـآیــی که تعلـقــ בآرمــ ...
بـه یـک اتـآقــ سیـآه ، پـر از حـرفـ ـهـآی לּــآگفتــه
خـلـوتــ مـלּ و سیــگـ ـــآرمــ ...
בوبـآره مـیלּـویسمــ از حـرفـ ـهـآیــی که وآهمـه בآرمــ ...
یـک בلــ پـر از رویـآـهـآی وآهـــی ...
ایـלּ بـآر تـלּـهــآتــر از همیـشــه ...

♥♥♥♥♥ܓ✗ⓩ پسرَکیـ בَر میآنـِ בوבـ ⓩ✗ܓ♥♥♥♥♥

چه بی تَــ ــفآوِت زِنــ ــ ـدگی میـــ ــــ ــــکننـد!
آدَمـــ ــــ ـــ ـــهآ...
بی آنکه بدآنـــنـد
دَر گــ ــــ ــــوشه ای اَز دُنـــ ــــ ـــیا
تــــ ــــ ــمام دُنـــ ـــــ ــــیای کــ ــــــ ـــسی شُده اَنــد. .
پنجشنبه 28 فروردین 1393 09:38 ب.ظ
بـآز آمــבمــ..
بـه جـآیــی که تعلـقــ בآرمــ ...
بـه یـک اتـآقــ سیـآه ، پـر از حـرفـ ـهـآی לּــآگفتــه
خـلـوتــ مـלּ و سیــگـ ـــآرمــ ...
בوبـآره مـیלּـویسمــ از حـرفـ ـهـآیــی که وآهمـه בآرمــ ...
یـک בلــ پـر از رویـآـهـآی وآهـــی ...
ایـלּ بـآر تـלּـهــآتــر از همیـشــه ...

♥♥♥♥♥ܓ✗ⓩ پسرَکیـ בَر میآنـِ בوבـ ⓩ✗ܓ♥♥♥♥♥

چه بی تَــ ــفآوِت زِنــ ــ ـدگی میـــ ــــ ــــکننـد!
آدَمـــ ــــ ـــ ـــهآ...
بی آنکه بدآنـــنـد
دَر گــ ــــ ــــوشه ای اَز دُنـــ ــــ ـــیا
تــــ ــــ ــمام دُنـــ ـــــ ــــیای کــ ــــــ ـــسی شُده اَنــد. .
پنجشنبه 28 فروردین 1393 09:38 ب.ظ
بـآز آمــבمــ..
بـه جـآیــی که تعلـقــ בآرمــ ...
بـه یـک اتـآقــ سیـآه ، پـر از حـرفـ ـهـآی לּــآگفتــه
خـلـوتــ مـלּ و سیــگـ ـــآرمــ ...
בوبـآره مـیלּـویسمــ از حـرفـ ـهـآیــی که وآهمـه בآرمــ ...
یـک בلــ پـر از رویـآـهـآی وآهـــی ...
ایـלּ بـآر تـלּـهــآتــر از همیـشــه ...

♥♥♥♥♥ܓ✗ⓩ پسرَکیـ בَر میآنـِ בوבـ ⓩ✗ܓ♥♥♥♥♥

چه بی تَــ ــفآوِت زِنــ ــ ـدگی میـــ ــــ ــــکننـد!
آدَمـــ ــــ ـــ ـــهآ...
بی آنکه بدآنـــنـد
دَر گــ ــــ ــــوشه ای اَز دُنـــ ــــ ـــیا
تــــ ــــ ــمام دُنـــ ـــــ ــــیای کــ ــــــ ـــسی شُده اَنــد. .
پنجشنبه 28 فروردین 1393 09:38 ب.ظ
بـآز آمــבمــ..
بـه جـآیــی که تعلـقــ בآرمــ ...
بـه یـک اتـآقــ سیـآه ، پـر از حـرفـ ـهـآی לּــآگفتــه
خـلـوتــ مـלּ و سیــگـ ـــآرمــ ...
בوبـآره مـیלּـویسمــ از حـرفـ ـهـآیــی که وآهمـه בآرمــ ...
یـک בلــ پـر از رویـآـهـآی وآهـــی ...
ایـלּ بـآر تـלּـهــآتــر از همیـشــه ...

♥♥♥♥♥ܓ✗ⓩ پسرَکیـ בَر میآنـِ בوבـ ⓩ✗ܓ♥♥♥♥♥

چه بی تَــ ــفآوِت زِنــ ــ ـدگی میـــ ــــ ــــکننـد!
آدَمـــ ــــ ـــ ـــهآ...
بی آنکه بدآنـــنـد
دَر گــ ــــ ــــوشه ای اَز دُنـــ ــــ ـــیا
تــــ ــــ ــمام دُنـــ ـــــ ــــیای کــ ــــــ ـــسی شُده اَنــد. .
پنجشنبه 28 فروردین 1393 09:38 ب.ظ
بـآز آمــבمــ..
بـه جـآیــی که تعلـقــ בآرمــ ...
بـه یـک اتـآقــ سیـآه ، پـر از حـرفـ ـهـآی לּــآگفتــه
خـلـوتــ مـלּ و سیــگـ ـــآرمــ ...
בوبـآره مـیלּـویسمــ از حـرفـ ـهـآیــی که وآهمـه בآرمــ ...
یـک בلــ پـر از رویـآـهـآی وآهـــی ...
ایـלּ بـآر تـלּـهــآتــر از همیـشــه ...

♥♥♥♥♥ܓ✗ⓩ پسرَکیـ בَر میآنـِ בوבـ ⓩ✗ܓ♥♥♥♥♥

چه بی تَــ ــفآوِت زِنــ ــ ـدگی میـــ ــــ ــــکننـد!
آدَمـــ ــــ ـــ ـــهآ...
بی آنکه بدآنـــنـد
دَر گــ ــــ ــــوشه ای اَز دُنـــ ــــ ـــیا
تــــ ــــ ــمام دُنـــ ـــــ ــــیای کــ ــــــ ـــسی شُده اَنــد. .
پنجشنبه 28 فروردین 1393 09:38 ب.ظ
بـآز آمــבمــ..
بـه جـآیــی که تعلـقــ בآرمــ ...
بـه یـک اتـآقــ سیـآه ، پـر از حـرفـ ـهـآی לּــآگفتــه
خـلـوتــ مـלּ و سیــگـ ـــآرمــ ...
בوبـآره مـیלּـویسمــ از حـرفـ ـهـآیــی که وآهمـه בآرمــ ...
یـک בلــ پـر از رویـآـهـآی وآهـــی ...
ایـלּ بـآر تـלּـهــآتــر از همیـشــه ...

♥♥♥♥♥ܓ✗ⓩ پسرَکیـ בَر میآنـِ בوבـ ⓩ✗ܓ♥♥♥♥♥

چه بی تَــ ــفآوِت زِنــ ــ ـدگی میـــ ــــ ــــکننـد!
آدَمـــ ــــ ـــ ـــهآ...
بی آنکه بدآنـــنـد
دَر گــ ــــ ــــوشه ای اَز دُنـــ ــــ ـــیا
تــــ ــــ ــمام دُنـــ ـــــ ــــیای کــ ــــــ ـــسی شُده اَنــد. .
چهارشنبه 27 فروردین 1393 08:22 ب.ظ
مات شدم از رفتنت
هیچ میز شطرنجی هم درمیان نبود
این وسط فقط یک دل بود
که دیگر نیست
چهارشنبه 27 فروردین 1393 08:22 ب.ظ
مات شدم از رفتنت
هیچ میز شطرنجی هم درمیان نبود
این وسط فقط یک دل بود
که دیگر نیست
چهارشنبه 27 فروردین 1393 08:22 ب.ظ
مات شدم از رفتنت
هیچ میز شطرنجی هم درمیان نبود
این وسط فقط یک دل بود
که دیگر نیست
چهارشنبه 27 فروردین 1393 08:22 ب.ظ
مات شدم از رفتنت
هیچ میز شطرنجی هم درمیان نبود
این وسط فقط یک دل بود
که دیگر نیست
چهارشنبه 27 فروردین 1393 08:21 ب.ظ
مات شدم از رفتنت
هیچ میز شطرنجی هم درمیان نبود
این وسط فقط یک دل بود
که دیگر نیست
چهارشنبه 27 فروردین 1393 03:43 ب.ظ
سلام

وبلاگ خیلی خوبی داری، از مطالبت لذت بردم

موفق باشی
نوشین ممنونم از شما
چهارشنبه 27 فروردین 1393 10:12 ق.ظ
اگه لینکت رو توی لیست وبلاگهای دوستانم ثبت نکنی دیگه بهت سر نمیزنم گفته باشم
سه شنبه 26 فروردین 1393 07:54 ق.ظ
لیست پرطرفدارترین وبلاگ های ایرانی داره تکمیل میشه بدو وبلاگت رو ثبت کن
نوشین ممنونم قبلا ثبت کردم
سه شنبه 26 فروردین 1393 07:12 ق.ظ
همیشه می خواستم با وبلاگ هایی مثل وبلاگ تو تبادل لینک کنم تا وبلاگ هامون پیشرفت کنه. موافقی عزیزم؟
نوشین
دوشنبه 25 فروردین 1393 09:36 ب.ظ
کنارم نیستی
امادائم درکوچه های
ذهنم قدم میزنی
شایدعزیزبودن یعنی همین.
دوشنبه 25 فروردین 1393 09:36 ب.ظ
از تــــو دلگــــیر نیســــتم !

از “دلــــــم” دلگــــیرمـــ

کــه ” نبـــــودنت ” را صبـــــورانه تحــــــمل میکـــــند...!!
دوشنبه 25 فروردین 1393 09:36 ب.ظ
دست به دامن خدا که میشوم...

چیزی آهسته درون من به صدا میاید که: نترس!

از باختن تا ساختن دوباره…

فاصله ای نیست…
دوشنبه 25 فروردین 1393 09:35 ب.ظ
دیرگاهیست که تنها شده ام / قصه غربت صحرا شده ام

وسعت درد فقط سهم من است / باز هم قسمت غم ها شده ام

دگر آئینه ز من با خبر است / که اسیر شب یلدا شده ام

من که بی تاب شقایق بودم / همدم سردی یخ ها شده ام

کاش چشمان مرا خاک کنید / تا نبینم که چه تنها شده ام . . .
دوشنبه 25 فروردین 1393 05:35 ب.ظ
سلام نوشین جون..خیلی ممنونم عزیزم..بازم بهم بسر..خوشحال میشم
دوشنبه 25 فروردین 1393 05:34 ب.ظ
مورد داشتیم

پسره شماره مامانشو تو گوشیش (برو نون بگیر) سیو کرده
دوشنبه 25 فروردین 1393 05:34 ب.ظ
تلفنت بوق اشغال میزند

تلفنت را بد گذاشته اى یا دلت را
دوشنبه 25 فروردین 1393 05:33 ب.ظ
بسلامتی خودت که واسه رفتنش گریه کردى

اون رفت واسه رفیقاش تعریف کرد خندیدند
دوشنبه 25 فروردین 1393 05:33 ب.ظ
علت سقوط ناگهانى مرا از چشمانت

باید در جعبه سیاه دلت جستجو کرد
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


نمایش نظرات 1 تا 30
درباره وبلاگ


♥به نام خــــدایی

که همین نزدیکیست♥

۩ஜنظر بدید یادتون نره....ஜ۩

سلام به دوستای خوبم خوش اومدین...

هر شعر یا جمله ای که به نظرم قشنگ

باشه میذارم اینجا،

تا شمام مثه من با خوندنشون لذت ببرین :)

"کپی از مطالب هم آزاد هست"

❀◕ ‿ ◕❀

منتظر نظرات شما هستم(◕‿-)

18 مهر تولد وبمه

g+1 کلیک کنید منو محبوب کنید ممنونم

ღ♥ღ ღ♥ღ ღ♥ღ ღ♥ღ

مدیر وبلاگ : نوشین
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
Online User
go Up
با کلیک بر روی 1+ ما را در گوگل محبوب کنید


.

.