جملات زیبا ♥به نام خــــدایی که همین نزدیکیست♥ ۩ஜنظر بدید یادتون نره....ஜ۩ سلام به دوستای خوبم خوش اومدین... هر شعر یا جمله ای که به نظرم قشنگ باشه میذارم اینجا، تا شمام مثه من با خوندنشون لذت ببرین :) "کپی از مطالب هم آزاد هست" 18 مهر 92 تولد وبلاگم⁦;-)⁩ tag:http://sharina.mihanblog.com 2019-08-20T00:35:07+01:00 mihanblog.com حق و باطل 2019-08-14T04:54:43+01:00 2019-08-14T04:54:43+01:00 tag:http://sharina.mihanblog.com/post/434 نوشین از کودکی همیشه این سوال برایم مطرح بود که: چرا قطار تا وقتی ایستاده است کسی به او سنگ نمی زند، اما وقتی قطار به راه افتاد سنگباران می شود... این معما برایم بود تا وقتی که بزرگ شدم و وارد اجتماع شدم، دیدم این‏ قانون کلی زندگی ما انسانهاست که هر کسی و هر چیزی تا وقتی که ساکن‏ است مورد احترام است ... تا ساکت است مورد تعظیم و تبجیل است... اما همینکه به راه افتاد و یک قدم برداشت نه تنها کسی کمکش نمی‏کند، بلکه‏ سنگ است که به طرف او پرتاب می‏ شود و این نشانه یک جامعه مرده استولی یک جامعه زنده از کودکی همیشه این سوال برایم مطرح بود که: 
چرا قطار تا وقتی ایستاده است کسی به او سنگ نمی زند، اما وقتی قطار به راه افتاد سنگباران می شود... این معما برایم بود تا وقتی که بزرگ شدم و وارد اجتماع شدم، دیدم این‏ قانون کلی زندگی ما انسانهاست که هر کسی و هر چیزی تا وقتی که ساکن‏ است مورد احترام است ... تا ساکت است مورد تعظیم و تبجیل است... اما همینکه به راه افتاد و یک قدم برداشت نه تنها کسی کمکش نمی‏کند، بلکه‏ سنگ است که به طرف او پرتاب می‏ شود 
و این نشانه یک جامعه مرده است
ولی یک جامعه زنده فقط برای کسانی احترام قائل است که: 
متکلم هستند نه‏ ساکت
متحرکند نه ساکن
باخبرترند نه بی‏خبرتر 

استاد مطهری، حق و باطل
]]>
لحظه 2019-08-04T19:20:43+01:00 2019-08-04T19:20:43+01:00 tag:http://sharina.mihanblog.com/post/433 نوشین
]]>
بردن را باور کن 2019-07-24T15:01:56+01:00 2019-07-24T15:01:56+01:00 tag:http://sharina.mihanblog.com/post/428 نوشین لیاقت تو به اندازه باور توست، فکر کن ببین ،مرز باورهایت کجاست؟!انرژیهای کائنات و هستی همواره به نفع قوی ترینها نیست، بلکه برد با کسی ست که "بردن را باور دارد"
فکر کن ببین ،
مرز باورهایت کجاست؟!

انرژیهای کائنات و هستی همواره به نفع قوی ترینها نیست،

 بلکه برد با کسی ست که

 "بردن را باور دارد"

]]>
صداقت 2019-07-11T18:45:14+01:00 2019-07-11T18:45:14+01:00 tag:http://sharina.mihanblog.com/post/424 نوشین آنچه مهم است، انسان بودن و ساده بودن نیست، آنچه مهم است، صادق بودن است؛ با صداقت آن چیزهای دیگر همحاصل خواهد شد . #آلبر_کامو آنچه مهم است، 
انسان بودن و ساده بودن نیست، 
آنچه مهم است، 
صادق بودن است؛ 
با صداقت آن چیزهای دیگر هم
حاصل خواهد شد .
 
#آلبر_کامو


]]>
اندیشیدن 2019-07-02T12:15:06+01:00 2019-07-02T12:15:06+01:00 tag:http://sharina.mihanblog.com/post/422 نوشین برگ      درانتهای                  زوالش می افتدو    میوه                درانتهای کمالشبیاندیش               تو                   چگونه                              می افتی!
برگ
      درانتهای 
                 زوالش می افتد
و    میوه
                درانتهای کمالش
بیاندیش 
              تو
                   چگونه
                              می افتی!

]]>
حسین پناهی 2018-12-29T14:51:31+01:00 2018-12-29T14:51:31+01:00 tag:http://sharina.mihanblog.com/post/420 نوشین ماهی ها گریه شان دیده نمیشودگرگ ها خوابیدنشانعقاب ها سقوطشانو انسان ها درونشان...#حسین_پناهی
ماهی ها گریه شان دیده نمیشود
گرگ ها خوابیدنشان
عقاب ها سقوطشان
و انسان ها درونشان...

#حسین_پناهی

]]>
مهربانی 2018-12-24T11:02:26+01:00 2018-12-24T11:02:26+01:00 tag:http://sharina.mihanblog.com/post/418 نوشین آدم هایی هستند که دلبری نمیکنند،حرفهای عاشقانه نمیزنند،چیز خاصی نمیگویند که ذوق کنیآدمهایی که نمیخواهند عاشقت کنند..اما عاشقشان میشوی!ناخواسته دلت برایشان میرود…این آدمها فقط راست میگویندراست می گویند با چاشنی قشنگ ” مهر”لبخند میزنند نه برای اینکه توجهت را جلب کنند،لبخند میزنند چون لبخند جزئی از وجودشان است…لبخندشان مصنوعی نیست، اجباری نیستدر لبخندشان خدا را میبینی….اینها ساده اندحرف زدنشان…راه رفتنشان…نگاهشان….ادعا ندارند، بی آلایشند، پاک و مهربان. آدم هایی هستند که دلبری نمیکنند،

حرفهای عاشقانه نمیزنند،
چیز خاصی نمیگویند که ذوق کنی
آدمهایی که نمیخواهند عاشقت کنند..
اما عاشقشان میشوی!
ناخواسته دلت برایشان میرود…
این آدمها فقط راست میگویند
راست می گویند با چاشنی قشنگ ” مهر”
لبخند میزنند نه برای اینکه توجهت را جلب کنند،
لبخند میزنند چون لبخند جزئی از وجودشان است…
لبخندشان مصنوعی نیست، اجباری نیست
در لبخندشان خدا را میبینی….
اینها ساده اند
حرف زدنشان…
راه رفتنشان…
نگاهشان….
ادعا ندارند، بی آلایشند، پاک و مهربان

.

]]>
بی عشق 2018-12-04T16:43:44+01:00 2018-12-04T16:43:44+01:00 tag:http://sharina.mihanblog.com/post/416 نوشین ]]> امیدوار باش 2018-11-26T16:38:20+01:00 2018-11-26T16:38:20+01:00 tag:http://sharina.mihanblog.com/post/414 نوشین در بدترین روزها امیدوار باشزیرا زیباترین باران هااز سیاه ترین ابرهاست...سراسر زندگیتان پر از بارانهای زیباوقتتون بخیر در بدترین روزها امیدوار باش
زیرا زیباترین باران ها
از سیاه ترین ابرهاست...

سراسر زندگیتان پر از بارانهای زیبا

وقتتون بخیر
]]>
مثبت باش 2018-11-17T13:21:33+01:00 2018-11-17T13:21:33+01:00 tag:http://sharina.mihanblog.com/post/411 نوشین   هنگامی که #اراده می کنیدتا از بدبخت بودن رهایی یابیدکائنات راه پیروز شدن تان را #هموار می کند.
 

 هنگامی که #اراده می کنیدتا از بدبخت بودن رهایی یابید
کائنات راه پیروز شدن تان را #هموار می کند.
]]> پائیز 2018-11-10T18:27:37+01:00 2018-11-10T18:27:37+01:00 tag:http://sharina.mihanblog.com/post/409 نوشین
]]>
داستان ارزش یک هدیه 2018-10-30T04:27:00+01:00 2018-10-30T04:27:00+01:00 tag:http://sharina.mihanblog.com/post/408 نوشین در منزل دوستی که پسرش دانش‌آموز ابتدایی و داشت تکالیف درسی‌اش را انجام می‌داد بودم زنگ منزل را زدند و پدربزرگ خانواده از راه رسید.

در منزل دوستی که پسرش دانش‌آموز ابتدایی و داشت تکالیف درسی‌اش را انجام می‌داد بودم

 

زنگ منزل را زدند و پدربزرگ خانواده از راه رسید.


]]>